جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

نکاتی در مورد پرورش قارچ دکمه ای:

نکاتی در مورد پرورش قارچ دکمه ای:

 

بعد از هربار برداشت بایستی سطح بستر آبیاری گردد آبیاری به وسیله نازلهایی صورت میگیرد که آب را به صورت پودری می پاشند مقدار ابیاری هم بستگی به رطوبت خاک دارد.

بعد از آبیاری باید شدت تهویه و هوادهی بیشتر شود تا قطرات آب روی سطح پین ها و قارچها خشک شود.

اگر میوه قارچ آب آزاد زیادی جذب کند بافت قارچ آبکی شده و به اصطلاح قارچ لیچ می شود. این آب آزاد اضافی به طعم و بافت قارچ آسیب می زند و میوه قارچ مستعد برای حمله میکروارگانیسم های مهاجم می گردد و زمان نگهداری قارچ کاهش می یابد. در ضمن به دلیل ظهور آلودگی های میکروبی در سطح کلاهک قارچ لکه های قهوه ای پدید می آید.

- در زمستان به دلیل سرد بودن هوای محیط بیرون سالن کشـت قارچ

، دفعات و میزان تهویه کاهش می یابد به همین دلیل باید از تعداد دفعات آبیاری کاسته شود. - آبیاری بیش از اندازه، دمای بالا و تهویه کم باعث پلاسیدگی قارچ و چروکیده شدن بافت میوه های قارچ می گردد.

در صورتیکه آب در داخل بستر کشت قارچ بیش از حد مجاز باشد، در این حالت به دلیل رطوبت بالای بستر کشت قارچ اکسیژن بستر کشت کاهش یافته و ریسه های قارچ ضعیف می شوند و میزان باروری آنها کـاهش می یابد. در ضمن ژیل های قـارچ پهن شده و میوه ها بافت نازکی پیدا می کنند.

- برای پی بردن به اینکه آیا آبیاری بیش از حد بوده یا نه کافی است میوه قارچ را بین دو انگشت دست فشرد. در صورتیکه آب اضافی از آن چکید، آبیاری قارچ بیش از اندازه بوده است.

- در صورتیکه میوه ها ی قارچ  پلاسیده باشند ولی در صورت فشردن آبی از آنها نچکد، در این صورت پلاسیدگی ناشی از دمای بالای سالن کشت قارچ  است.

- در حالتی که قارچ ها پلاسیده باشند و ساقه های قارچ ها بیش از اندازه بلند شده باشند، در این صورت پلاسیدگی به دلیل عدم تهویه مناسب و افزایش غلظت Co2 در سالن کشت قارچ می باشد.

- اگر رطوبت بستر کشت قارچ سالن کمتر از حد مجاز باشد نیز علاوه بر خطر خشکی بستر، اغلب ریسه های قارچ غیربارور شده و میوه های قارچ کوچک می مانند، در حالیکه لبه های کلاهک باز شده و اسپور زیادی تولید می کنند. همچنین شک بودن سطح بستر باعث زرد شدن پین ها و عدم رشد آنها میشود.

 تهویه اتاق کشت قارچ  یکی از مهمترین عواملی است که کیفیت و میزان محصول قارچ را تضمین می کند. میزان تهویه سالن 3-1 بار کل هوای سالن در هر ساعت است که بسته به میزان باردهی سالن قارچ مشخص می گردد.

- در فصول سرد دقت شود تهویه در میان روز و به تعداد دفعات کمتری انجام شود تا دمای سالن قارچ افت زیادی پیدا نکند.

- افزایش دما باعث بلند شدن بیش از اندازه ساقه های قارچ می شود و همچنین به دلیل بالا بودن شدت تنفس قارچ ، Co2 بیشتری در محیط تولید و انباشته می شود.

- بعد از برداشت میوه قارچ حتما" باید بقایای میوه قارچ را از روی بستر کشت جدا نمود.

- برای کنترل آفات بیماری ها ی قارچ سم پاشی فضای سالن بعد از چیـن اول و قبل از ظهور سرسنجاقی های قارچ  چین دوم(به اضطلاح بعد از فلش اول که ۷روز طول میکشد) باید انجام شود و از سموم با دوره ماندگاری کم باید استفاده کرد. در ضمن حدالامکان سم پاشی روی بستر کشت قارچ  و میوه ها ی قارچ نباید انجام شود.

نکته: چنانچه آلودگی در سطح بستر مشاهده نکردید(مثل کپک سبز زیتونی) نیازی به سمپاشی نیست.چنانچه از کمپوست استاندارد و خاک پوششی پاستوریزه استفاده نمایید و شرایط بهداشتی را در سالن رعایت کنید هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

 

در روزهای برداشت محصول رطوبت سالن کشت قارچ باید در حدود 85-95% باشد. و چند ساعت قبل برداشت اگر رطوبت سالن به حد 85-80% کاهش یابد، در این حالت کیفیت محصول قارچ  به میزان قابل توجهی تضمین شده و زمان نگهداری محصول قارچ افزایش می یابد.

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:44 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

برآورد هزینه و درآمد یک سالن 10 تنی در یک دوره

برآورد هزینه و درآمد یک سالن 10 تنی در یک دوره

(برآورد هزینه ها طبق قیمت های بهار 93 می باشد.)

برآورد درآمد خالص یک سالن قارچ مسئله ای است که فاکتورهای بسیار متنوعی دارد که هر کدام بسته به شرایطی تغییر می کنند و نمی توان رقم دقیقی در این مورد بدست آورد به خصوص که بسیار بستگی به نحوه مدیریت و اجرای کار تولید قارچ دارد اما در این مطلب سعی کرده ایم با میانگین به ارقامی برسیم که به واقعیت نزدیک باشد.

برای برآورد میزان سوددهی خالص یک مجموعه میزان هزینه های جاری را از در آمد حاصل از فروش کم می کنند. دقت داشته باشید که هزینه های اولیه را مانند هزینه قفسه ها و تجهیزات جز هزینه های جاری حساب نمی کنند و آن را جز سرمایه گذاری به حساب می آورند اما استهلاک آنها را جز هزینه های جاری حساب می کنند.

پس فرمول بدست آوردن سود خالص به این صورت می شود :

استهلاک تجهیزات – هزینه های جاری – درآمد فروش قارچ = سود خالص

هزینه های جاری برای یک سالن 10 تنی در یک دوره شامل هزینه های خرید مواد اولیه یعنی کمپوست و خاک و هزینه حمل و نقل، هزینه کارگری و هزینه شارژ (آب، برق، گاز) می باشد. ما در اینجا هم هزینه اجاره سالن را جز هزینه های جاری حساب نکردیم چون می تواند بسیار متفاوت باشد.

کمپوست و خاک و هزینه حملشان برای این سالن در یک دوره حدود 7.500.000 تومان می شود.

برای همچین سالنی هم احتیاج به یک کارگر ثابت نیست و فقط در روزهای خاصی مانند روز ورود کمپوست، روز خاکدهی، روزهایی در فلشها و روز تخلیه کمپوست، کاگر نیاز است که با احتساب حقوق کارگر روز مزد که روزی 50.000 تومان است حدود 1.000.000 تومان هزینه کارگری می شود. البته ممکن است شما به کارگر ارزانتر هم دسترسی داشته باشید و یا حتی بتوانید از دوستان و آشنایان و خانواده کمک بگیرید و این هزینه را کمتر کنید ولی ما بدترین حالت را که عدم وجود تمامی موارد بالا است را در نظر می گیریم.

هزینه آب و برق و گاز نیز ماهانه میانگین 300.000 تومان می شود که برای یک دوره 2 ماهه 600.000 تومان در نظر می گیریم.

هزینه استهلاک تجهیزات را هم برای هردوره 300.000 تومان در نظر می گیریم.

از همه مهمتر مقدار بازده و قیمت فروش است که این مقدار می تواند بسیار متفاوت باشد . ما مقدار بازده را 23 درصد و قیمت فروش را کیلویی 5.700 تومان در نظر می گیریم.

با احتساب موارد بالا و قرار دادنشان در فرمول مربوطه خواهیم داشت :

13.000.000 تومان = 5.700 * 0.23 *  10000kg = درآمد فروش قارچ 

300(استهلاک) – (600.00 + 1.000.000 + 7.500.000)(هزینه های جاری) – 13.000.000(درآمد فروش قارچ) = سود خالص

1.950.000 تومان = درآمد خالص ماهانه <= 3.900.000 تومان = سود خالص یک دوره دو ماهه <=

درصورتی که اجاره سالن هم باید پرداخت شود آن را از درآمد ماهیانه کسر کنید.

اما نکات بسیار مهمی هنوز مانده که آن را در درآمد خالص ماهانه باید در نظر گرفت.
نکته اول : طبق روال عادی بعید است که بتوانید در یک سال شش دوره کامل کشت داشته باشید چون ممکن است هردوره چند روزی بیش از دوماه طول بکشد و یا کمپوست سفارش داده شده با تاخیر برسد پس تقریبا در هر سال را باید 1 ماه را با سالن خالی فرض کرد و در صورتی که اجاره باید پرداخت شود هزینه اجاره آن ماه را در نظر گرفت.
نکته دوم : مدتی قبل از عید نوروز و مدتی بعد از عید نوروز و روزهایی در محرم و تعطیلات دیگر سال قیمتها کاهش پیدا می کند و این مسئله را نیز باید در نظر گرفت.
نکته سوم : ممکن است در طول دوره پرورش مقداری از بستر شما آلوده شود و دچار بیماری شوید که این موضوع روی مقدار برداشت شما تاثیر منفی خواهد داشت.
با در نظر گرفتن سه نکته بالا سود هر سالن ماهانه حدود 1.500.000 هزار تومان می توان در نظر گرفت.

نکته ترسناک : این نکته را هم در نظر بگیرید که ممکن است تمامی بستر کشت شما دچار بیماری مایکوگن و یا تار عنکبوتی شود و نصف یا تمامی محصول شما نابود شود و درصورت نبودن پشتوانه مالی دیگر نتوانید به کار خود ادامه دهید و ضرر بزرگی بکنید. این احتمال هم کم نیست و بنده با چند نفری که به همین شکل مجبور به ترک این کار شده اند آشنا هستم.

چند عکس از سالنی که هم به مایکوگن و هم تار عنکبوتی مبتلا شده و 70 درصد محصولش را از دست داده در زیر می توانید مشاهده کنید.

  

 

 

البته توجه داشته باشید که بهتر است اگر فقط قصد راه اندازی یک سالن 10 تنی را دارید آن را به دو سالن 5 تنی تقسیم کنید.

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

هزینه راه اندازی یک سالن 10 تنی پرورش قارچ

هزینه راه اندازی یک سالن 10 تنی پرورش قارچ

(برآورد هزینه ها طبق قیمت های بهار 93 می باشد.)

در این مطلب سعی شده است وسایل مورد نیاز و هزینه های راه اندازی یک سالن با گنجایش تقریبی 10 تن کمپوست بررسی شود.

برای همچین گنجایشی به یک سالن 72 متری نیاز است که ابعاد آن را که به بهترین شکل می باشد 6 متر در 12 متر به ارتفاع 5 متر در نظر می گیریم. در برآورد هزینه ها، هزینه ساخت و یا اجاره سالن را در  نظر نمی گیریم زیرا این هزینه می تواند در شرایط مختلف بسیار متفاوت باشد. این سالن باید دارای آب و برق و گاز نیز باشد.(هرچند در نبود گاز و با شرایط سختتر در نبود آب می توان آنها را فراهم کرد.)

آماده سازی سالن را می توان به چند دسته تقسیم کرد :

1- عایق کاری سالن برای جلوگیری از اتلاف گرما و سرما

2- قفسه بندی

3- تهیه، آماده سازی و نصب تجهیزات

4- مواد اولیه شامل کمپوست و خاک و سموم

1- عایق کاری سالن را می توان به چند روش و با مواد مختلف انجام داد که مسلما هرروش دارای بازده مختلف و هزینه متفاوتی است اما کاراترین و ارزانترین روش استفاده از فومهای مخصوصی است که آموزش کامل آن را می توانید از بخش مطالب تخصصی سایت تهیه نمایید. اما هزینه این عایق کاری برای این سالن با ابعاد ذکر شده حدود 2 میلیون تومان می شود.

 

2- قفسه بندی سالن را نیز می توان با مواد مختلف و در ابعاد مختلف انجام داد اما بهترین جنس لوله گالوانیزه با قطر 2.5 سانتیمتر است که توسط جوش به هم متصل می شوند. بهترین ابعاد قفسه نیز دو قفسه به عرض 1.6 متر و طول 9 متر در 5 طبقه است که گنجایش 10 تن کمپوست را دارد. هزینه این قفسه ها هم حدود 5 میلیون تومان می شود. آموزش کامل و کاربردی ساخت قفسه ها را می توانید از قسمت مطالب تخصصی سایت تهیه نمایید.

 

3- هزینه تجهیزات را نمی توان دقیق براورد کرد چراکه سالن را می توان به سبکهای مختلف تجهیز کرد و البته این نحوه تجهیز به نوع آب و هوای منطق ای که سالن در آن واقع است نیز بستگی دارد مثلا در دماوند به علت خنک بودن هوا سالنها برای خنک شدن در فصل تابستان فقط به کولر آبی احتیاج دارند در صورتی که در تهران علاوه بر آن به سیستمهای خنک کننده کمپرسوری نیز نیاز است. اما م تجهیزات را طبق یک آب و هوای میانگین مثل آب و هوای تهران در نظر می گیریم و طبق سبکی که خودمان به دیگران پیشنهاد می دهیم برآورد هزینه می کنیم. شما می توانید آموزشهای کاملی در مورد تجهیزات سالن و نحوه به کارگیری آنها را در مطالب تخصصی سایت تهیه نمایید.

تجهیزات سالن به شرح زیر است :

1- سیستم سیرکوله یا گردش دهنده هوا    1.000.000 تومان
2- فنهای ورودی هوای تازه و خروجی هوای سالن 300.000 تومان
3- سیستم رطوبت ساز 800.000 تومان
4- سنسورهای دما و رطوبت به همراه تابلوی کنترلشان 500.000 تومان
(البته این سنسورها در خیلی از سالنها استفاده نمی شوند اما از نظر ما بسیار مهم اند و در محصول نهایی بسیار تاثیر دارند)  
5- سیستم گرمایشی شامل پکیج و لوله کشی و کوئل گرمایشی 2.500.000 تومان
6- سیستم سرمایشی شامل یک سیستم خنک کننده کمپرسوری با توان 30000 4.000.000 تومان
7- ابزار کار مانند فرقون، سبد، آب پاش و غیره 400.000 تومان
مجموع 9.500.000 تومان

 

البته برای راه اندازی اولیه ممکن است شما کار را در تابستان شروع کنید و در ابتدا نیازی به گرمایش نداشته باشید و برای چند ماه می توانید هزینه گرمایش را به تعویق بیاندازید همینطور در مورد شروع کار در زمستان و تجهیزات سرمایشی.

 

4- بعد از راه اندازی و تجهیز سالن نیاز به مواد اولیه است که شامل کمپوست، خاک و سموم می باشد که با احتساب کمپوست کیلویی 550 تومان و خاک متر مکعبی 150.000 تومان و هزینه های حمل و نقل  مجموعا 7.500.000 تومان هزینه خواهد داشت.

 

جدول هزینه های راه اندازی سالن 10 تنی

1- عایق کاری 2.000.00 تومان
2- قفسه بندی 5.000.000 تومان
3- تجهیزات 9.500.000 تومان
4-کمپوست و خاک 7.500.000 تومان
  مجموع 24.000.000 تومان

 

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:39 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

تعریف بازده در پرورش قارچ دکمه ای

تعریف بازده در پرورش قارچ دکمه ای

یکی از پر کاربردترین و مهمترین اصطلاحات در کشت قارچ “بازده” است. مقدار بازده همانطور که از ظاهرش هم پیداست بیانگر میزان کارایی تولید است به این شکل که اگر مجموع مقدار وزن قارچ برداشت شده در کل یک دوره را تقسیم بر مقدار وزن کمپوست خریداری شده در ابتدای دوره کنیم مقدار بازده بدست می آید که آن را به درصد بیان می کنند. برای مثال فرض می کنیم یک سالن کشت قارچ به گنجایش 10 تن کمپوست داریم و در یک دوره مقدار 2 تن قارچ از آن برداشت کرده ایم. پس درصد بازده در این دوره کشت قارچ به شکل زیر محاسبه می شود :

  20% بازده = 10 تن کمپوست / 2 تن قارچ

هرمقدار سالن اصولی تر و مجهزتر، تولیدکننده و کارگر باتجربه تر و دقیق تر و مواد اولیه یعنی خاک و کمپوست مرغوب تر باشند، درصد بازدهی بالاتر می رود و می تواند تا 30 درصد نیز برسد اما به طور میانگین برای یک تولیدکننده متوسط در شرایط میانگین، بازده را می توان 23 درصد در نظر گرفت هرچند با رعایت نکات حرفه ای در کار می توان این میانگین را بالاتر نیز برد.

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:37 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

برخی اصطلاحات رایج در پرورش قارچ

برخی اصطلاحات رایج در پرورش قارچ

کمپوست : کود گیاهی ای که قارچ در آن رشد می کند.

بلوک : بسته بندی های 60*40 سانتیمتری کمپوست.

خاک یا پیت : خاک مخصوص کشتقارچ که در زمانی خاص روی کمپوست ریخته می شود و قارچ روی این خاک رشد می کند.

اسپور : اسپور گردی است که از پره های پشت قارچ بیرون می ریزد و به آن هاگ هم گفته می شود و با کشت آن روی گندم پخته شده، بذر قارچ تولید می کنن.

میسلیوم : تارهای سفیدی که از رشد اسپورهای قارچ درون کمپوست پدید می آید و با گره خوردن به هم قارچ تولید می کنند.

تخته کوبی : صاف و هموار کردن سطح بلوکهای کمپوست برای یکنواخت شدن ضخامت خاک در هنگام خاکدهی.

میسلیوم رانی یا پنجه دوانی : مرحله رشد میسلیوم درون کمپوست و خاک.

رافلینگ یا پنجه کشی : به هم زدن و شخم زدن خاک برای یکنواختی رشد میسلیوم در آن.

شوکدهی : مرحله ای با کاهش دما، افزایش رطوبت و کاهش غلظت CO2 به وسیله هوادهی، به منظور توقف رشد میسلیوم و شروع تولید قارچ.

فلش : روزهایی که انبوهی از قارچ قابل چیدن برروی بستر وجود دارند.

بازده : مجموع وزن کل قارچ برداشت شده در یک دوره تقسیم بر وزن کمپوست موجود در اول دوره.

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

آشنایی با مراحل پرورش قارچ

آشنایی با مراحل پرورش قارچ

در این مطلب به کلیتی از مراحل کشت قارچ می پردازیم :  
جدول مراحل روزانه کشت قارچ
 نام مرحله روز دمای داخل کمپوست رطوبت سالن
  1- ضدعفونی کردن سالن 1 تا 3 30*  —
  2- ورود کمپوست به سالن و چیدن آن در قفسه ها 4 25  —
  3- صاف کردن سطح بلوکهای کمپوست بدون بریدن کیسه 5  25  —
  4- میسلیوم رانی (پنجه دوانی) 5 تا 14 25
  5- بریدن کیسه های روی بلوکها و تخته کوبی (تخت کوبی)  14 25 90%
  6- خاکدهی و آبیاری خاک 15 25 90%
  7- انداختن روزنامه روی بستر و مرطوب نگه داشتن آنها 15 تا 27 25 90%
  8- رافلینگ (پنجه کشی)  22 25 90%
  9- برداشتن روزنامه ها و شوکدهی  روز اول 28 20 95%
  10- شوکدهی   روز دوم 29 16 95%
  11- شوکدهی  روز سوم 30 18 90%
  12- فلش یک (اولین محصول دهی) 37 تا  41 18 90%
  13- فلش دو (دومین محصول دهی)   47 تا 50 18 85%
  14- فلش سه (سومین محصول دهی)  57 تا 59 18  85%
  15- تخلیه کمپوست و نظافت  60
  *دمای سالن        — بدون اهمیت
  در مطالب بخش کشت به هرکدام از مراحل کشت به طور مجزا خواهیم پرداخت ولی اکنون توضیح مختصری در مورد مواردی که شاید کمی نامفهوم باشند ارائه میکنیم. مرحله 4 : میسلیوم به تارهای نازک سفیدی گفته می شود که از بذر قارچ رشد میکند ودر تمامی کمپوست حرکت کرده و آن را بعد از مدتی یکدست سفید می کند. مرحله 5 : تخته کولی یا تخت کوبی که در آن کیسه های روی کمپوست ها را می بریم و سطح روی بلوکهای کمپوست را می کنیم و با یک تخته یا ماله بنایی دوباره آنها را صاف می کنیم. چون سطح کممپوست در جا به جایی ها ناهموار می شود باید این کار را انجام داد تا برای مرحله خاکدهی سطحی هموار داشته باشیم. مرحله 6 : بعد از اینکه کمپوست کامل با میسلیوم سفید شد روی آن را با لایه ای از خاک مخصوص به نام پیت به ضخامت 4 سانتیمتر می پوشانیم که قارچ درون این لایه خاک رشد می کند. مرحله 8 : رافلینگ در واقع همان عمل پنجه کشی یا شخم زدن خاک است به صورتی که میسلیوم هایی که در خاک رشد کرده اند به هم بخورند تا در آینده قارچها یکنواخت برروی بستر رشد کنند. مرحله 9 و 10 و 11 : شوکدهی به مراحلی گفته می شود که باعث می شوند رشد میسلیوم متوقف شود و میسلیوم ها یکپارچه شده و شروع به تولید اندام باردهی که همان قارچ دکمه ای است، کنند. مرحله 12 و 13 و 14 : رویش و چیدن قارچ بعد از شوکدهی هر روزه و یکنواخت نیست بلکه در روزهایی قارچ قابل برداشت بسیار زیاد، در روزهایی کم ور در روزهایی هم اصلا قارچی برای چیدن موجود نیست. به روزهایی که قارچ قابل برداشت زیادی وجود دارد فلش می گویند.
نوشته شده توسط شفاعتی در 8:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

آشنایی با سالنهای پرورش قارچ

آشنایی با سالنهای پرورش قارچ

دربعضی موارد شنیده می شود که می گویند از هر فضایی با کمترین تغییرات می توان به عنوان سالن قارچ استفاده کرد فقط کافی است که تاریک و مرطوب باشد و کمتر در مورد شرایط لازم و نحوه آماده سازی سالن چیزی گفته شده است اما این مطلب را باید گفت که نه تنها از هرفضایی نمی توان برای پرورش قارچ استفاده کرد بلکه حتی اگر یک سوله با ابعاد و مساحت مناسب هم در اختیار داشته باشیم بازهم کارهای زیادی باید در آن انجام داد تا شرایط یک سالن کشت قارچ را دارا شود. البته اگر منظور از سالن کشت قارچ فقط فضایی باشد که قارچ در آن پرورش بیابد و مقدار بازده و مشکلات بین کار و هزینه ها مهم نباشد، می توان از حمام خانه هم با کمترین امکانات به عنوان سالن پرورش قارچ استفاده کرد.

سالن قارچ به چند بخش تقسیم می شود: 1- ساختمان سالن که شامل ابعاد و ارفاع سالن و همچنین مصالح ساختمانی به کار رفته در آن می باشد. 2- مواد و نحوه عایق کاری سقف و دیواره های سالن 3- قفسه بندی و شکل راهروها و نحوه دسترسی به طبقه ها 4- تجهیزات هوادهی، سرمایشی و گرمایشی و رطوبتی سالن درباره هرکدام از موارد بالا باید مطالب مختلفی بیان کرد و نکات زیادی فراگرفت که به امید خدا در مطالب پیشرفته آینده به تفضیل به هرکدام خواهیم پرداخت.

متاسفانه ساخت یک سالن قارچ و یا تبدیل یک فضای موجود به سالن کشت قارچ به خصوص در شرایط فعلی هزینه به نسبت زیادی خواهد داشت به خصوص اگر برای آماده سازی سالن از پیمانکارهای مختلف استفاده شود و خود تولیدکننده با مسائل فنی آن آشنا نباشد. به همین دلیل خیلی وقتها سهل انگاری صورت می گیرد و بعضی موارد کم اهمیت شمرده می شوند که همین موارد باعث می شوند که در روند تولید هم هزینه بیشتری صرف شود و هم بازده کمتری به دست آید. از طرفی نیز رعایت دقیق تمام نکات هم هزینه زیاد و هم علم و آگاهی بیشتری را نیاز دارد و این امر برای افرادی مقدور نیست. اما ما سعی خواهیم کرد مواردی را که در سالن کشت قارچ لازم است به ترتیب اهمیت بیان کنیم تا تولیدکننده ای که قصد راه اندازی سالن با هزینه محدود را دارد بتواند بیشترین هزینه خود را صرف موارد مهمتر کند.

عکسهایی از یک سالن ساده با عایق کاری بسیار عالی و با چینش کمپوست ها برروی زمین :

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:34 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

آشنایی با تولید کمپوست

آشنایی با تولید کمپوست

همانطور که در مطالب قبلی گفته شد تولید کمپوست مرغوب احتیاج به تجهیزات و تجربه و سرمایه گذاری زیادی دارد ولی در این مطلب تنها کلیتی در مورد مراحل و مواد تولیدی کمپوست خواهیم گفت و مسلما با این مقدار مطلب نمی توان اقدام به تولید کمپوست کرد و این مطلب صرفا جهت آشنایی شما با تولید کمپوست است. مواد اصلی تشکیل دهنده کمپوست : 1- کلش گندم    2- آب     3- کود مرغی     4- سنگ گچ     5- افزودنی ها و مکمل ها مانند سبوس گندم درکل هدف از مراحل ساخت کمپوست دو چیز است: 1- تخمیر و تجزیه مواد اولیه و تبدیلشان به موادی که برای قارچ قابل جذب باشند. 2- به دست آوردن محیطی با خواص فیزیکی و شیمیایی از جمله اسیدیته خاص یه شکلی که برای رشد قارچ آن هم فقط نژاد مورد نظر مناسب بوده و برای قارچهای نژاد دیگر مانند کپکها و دیگر موجودات و باکتریها تا حد امکان نامناسب باشد که به این کار انتخابی کردن کمپوست ویا selective کردن آن می گویند.   مراحل تولید کمپوست

مرحله اول (فاز اول) : در ابتدا کلشها را خرد کرده و خیس می کنند و با کود مرغی مخلوط می کنند. سپس این مخلوط را به صورت تپه هایی در می آورند تا عملیات تخمیر و تجزیه شان شروع شود. در روز سوم این تپه ها را زیر و رو می کنند تا تجزیه به صورت یکدست در همه جای کمپوست انجام گیرد. این زیر و رو کردن را در روز ششم و نهم نیز تکرار می کنند و در نهایت در روز دهم سنگ گچ را که کنترل کننده PH و یا اسیدیته است را به آن اضافه می کنند.

مرحله دوم (فاز دوم) : این مرحله، مرحله پاستوریزه کردن و آمونیاک گیری است. کمپوستهای تخمیر شده را درون سالنهای پاستوریزه و یا اصطلاحا تونل پاستوریزه می ریزند و دمای آن را برروی 54 درجه تنظیم می کنند. کمپوست به مدت 10 روز در تونل باقی می ماند که این کار هم باعث پاستوریزه شدن کمپوست می شود و هم آمونیاک اضافی موجود در کمپوست را که برای رشد قارچ مضر است از آن جدا می کند. بعد از تونل پاستوریزه کمپوست بذرزنی می شود و سپس توسط دستگاه پرس شده و بسته بندی یا بلوک زنی می شود.   همانطور که گفته شد این مراحل تولید کمپوست به صورت کاملا مختصر بود در صورتی که تولید کمپوست کاری بسیار تخصصی تر از تولید قارچ است و ما در این سایت فعلا قصد وارد شدن به این موضوع را نداریم و برای تولیدکننده قارچ هم دانستن چنین مطالبی ضرورتی ندارد و اگر درجایی به آن نیاز باشد حتما به آن خواهیم پرداخت.
نوشته شده توسط شفاعتی در 8:33 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

کمپوست یا بستر پرورش قارچ

کمپوست یا بستر پرورش قارچ

اولین و مهمترین ماده ای که برای کشت قارچ باید با آن آشنا شد بستری است که قارچ روی آن رشد کرده و از آن تغذیه می کند که به آن کمپوست گفته می شود.

در کل به کودهای گیاهی کمپوست می گویند و چون کودی که قارچ در آن رشد می کند ترکیبی فرآوری شده از کاه و کلش و مواد دیگر است و یک نوع کود گیاهی به حساب می آید به آن کمپوست گفته می شود.

فرآیند کمپوست سازی به ظاهر فرآیند ساده ای است اما برای بدست آوردن کمپوستی مرغوب با بازده بالا نیاز به دستگاههای پیشرفته، آزمایشگاه های مجهز و از همه مهمتر تجربه و تخصص بالایی می باشد و تمام این موارد احتیاج به سرمایه گذاری زیادی دارند و به همین دلیل اکثر تولید کنندگان قارچ، کمپوست مورد نیاز خود را به صورت آماده و بذر زده شده از شرکتهای معتبر خریداری می کنند.

کمپوست به دو شکل وجود دارد   1- کیسه ای    2- بلوکی

1- کمپوست کیسه : در کمپوست سازی هایی که به صورت سنتی کار می کنند کمپوستها را به دلایلی که در آینده خواهیم گفت در کیسه های استوانی ای یا اصطلاحا کیسه خیاری بسته بندی می کنند که ارتفاع آن 50 سانتیمتر و قطر آن 40 سانتیمتر است که البته این نوع کمپوستها به هیچ وجه توصیه نمی شوند و ما هم از این نوع استفاده نخواهیم کرد.

 

 

2- کمپوست بلوکی : این کمپوست در کارخانه های مجهز تولید می شود و چون این نوع بسته بندی با دستگاه انجام می شود، هم از نظر فرآوری و هم از نظر بهداشتی بسیار بر روش سنتی برتری دارد. این نوع بسته بندی به صورت مکعب مستطیل بوده و ابعاد استاندارد آن به صورت زیر می باشد :

طول : 60 سانتیمتر    عرض : 40 سانتیمتر    ارتفاع  :  20  سانتیمتر     وزن :  حدود 20 کیلوگرم

 

   

بزرگترین و معروفترین شرکت کمپوست سازی ایران شرکت ملارد است که در منطقه ملارد کرج واقع شده است.قیمت هر کیلو کمپوست این شرکت درتیرماه 1392 حدود 480 تومان می باشد که اگر هر بلوک را 20 کیلوگرم در نظر بگیریم قیمت هر بلوک آن 9600 تومان می شود.

نکته دیگری که در مورد کمپوست باید گفت این است که بذر قارچ در کمپوست های بلوکی وجود دارد و در واقع شرکتها، بذرقارچ را به میزان استانداردی که خودشان به دست می آورند درون بلوکهای کمپوست می ریزند و نیازی به بذرزنی توسط تولید کننده قارچ نمی باشد. 
نوشته شده توسط شفاعتی در 8:31 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

تاریخچه پرورش قارچ

تاریخچه پرورش قارچ

بنا به گزارشات کشت قارچ دکمه ای نژاد آگاریکوس بیسپروس (A.Bisporus) برای اولین بار در فرانسه انجام شد اما تاریخ دقیق آن معلوم نیست. این کشت برروی کود اسب و در هوای آزاد انجام می گرفت که به تدریج این کشت ها به درون فضاهای بسته از جمله غارها انتقال یافت زیرا غارها محیط هایی با خاصیت عایقی بالا هستند که این خصوصیت باعث می شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک بمانند و این همان چیزی است که کشت قارچ به آن نیاز دارد اما کشت قارچ در گلخانه برای اولین بار در سال 1754 در سوئد ابداع شد و پس از آن به سایر نقاط اروپا گسترش یافت. کشت قارچ دکمه ای در سال 1890 میلادی به امریکا راه یافت و در سال 1910 اولین سالنهای استاندارد پرورش قارچ در آنجا تاسیس شد. در این سالنها به علت وجود دیوارهای عایق و نفوذ ناپذیر در تمام طول سال درجه حرارت و رطوبت و تهویه کاملا تحت کنترل بود. اما هم اکنون این کشور هلند است که در جهان در عرصه کشت قارچ پیشتاز است.

ورود این صنعت به ایران حدود 50 سال پیش اتفاق افتاد اما متاسفانه با گذشت این سالها و با وجود شرایط مناسب آب و هوایی برای این کار و تولید تقریبا صد در صدی مواد اولیه مورد نیاز در کشور هنوز این صنعت به خوبی در کشورمان جای خود را پیدا نکرده است و با تمامی تلاشهایی که دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای گسترش و بهبود کشت در این زمینه انجام داده اند هنوز سازمان یا انجمنی وجود ندارد که افراد بتوانند برای مشاوره و راهنمایی برای ورود به این عرصه به عنوان پشتیبان روی آن حساب کنند و وقت و سرمایه و به عبارتی زندگی خود را برروی این کار بگذارند.

البته نه تنها سازمانی وجود ندارد بلکه حتی کتاب و یا منبعی هم وجود ندارد که افراد بتوانند با مطالعه آن کار را به صورت کاربردی فراگرفته و شروع به کار کنند البته تمامی این مشکلات و کمبودها باعث شده است که بازار قارچ ایران اشباع نشده و جای بسیار برای فعالیتهای جدید و تولید کنندگان بیشتر وجود داشته باشد و در واقع اگر فردی بتواند علم و تجربه لازم در این زمینه را به دست آورد هرچند که با سختی هایی مواجه شود و خود را به مرحله تولید در حد نیمه صنعتی برساند به امید خدا آینده روشنی را درپیش رو خواهد داشت.

نوشته شده توسط شفاعتی در 8:30 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر